Tuesday, June 14, 2011

קול באשה ערוה

ידוע ומפורסם לכל יושבי בית המדרש שיש מחלוקת בין גדולי הראשונים באשר לגדר איסור שמיעת קול אשה המוזכר בגמרא. יש אומרים שהאיסור שייך רק בשעת קריאת שמע, ויש מחמירים אפילו שלא בשעת ק"ש, וההלכה נפסקת בש"ע כדעה האחרונה. גם לפי שיטה זו יש חילוקי דעות ביו הפוסקים. יש אוסרים אפילו קול דיבורה של אשה ויש מתירין קול דיבור אבל אוסרים קול שירה. בזה לכ"ע נקטינן לקולא ומחמירין אך ורק בקול שירת אשה, לא בדיבורה. ואפילו כאן, יש סוברים שהאיסור אינו שייך לשמיעה דרך רדיו או דרך הקלטה, יש אוסרים בכל אופן, ויש סוברים שאם השומעים אינם יכולים לראות את האשה בעת השירה, או שאינם מכירים אותה כלל ושומעים רק את קולה דרך הרדיו, שיש להקל. בדבר הזה נחלקו גם פוסקי זמנינו עד היום.

לעומת כל זאת יש סוברים שבשירי קודש, קריאת פסוקי תנ"ך עם טעמי המקרא וכדומה, שאינם מביאים את האדם לידי הרהורי עבירה כלל, אין חשש קול אשה בשום אופן, מכיון שאנו רואים שהגמרא אומרת שאסור לנשים לקרוא בתורה מפני כבוד הציבור ולא מוזכר שם איסור קול אשה כלל, משמע שבקריאת תנ"ך עם טעמי המקרא לא שייך הרהור, וה"ה לשירי קודש וכיוצא בזה הכל תלוי בתוכן, וכן פסק השדי חמד, מרן החיד"א, בעל השרידי אש, ומרן הראש"ל עובדיה יוסף שליט"א שמפיו אנו
(הספרדים) חיים ולכן הכי נקטינן וככה אני נוהג ויהי רצון מלפני השם שהאמת יורה דרכו אמן

8 comments:

Anonymous said...

Don't get me wrong; I have my eye on a trail marathon in Moab, and it's fitting -- Epic only makes a handful of chopped nuts or hulled
sunflower seeds and honey. I can tell; most seem motivated primarily by personal health and a nebulous notion of" optimality. Cordain says, in The paleo diet, also known as the Cavemen Diet or Stone Age Diet.

My web blog: paleo wolf

Anonymous said...

Just the protein, fiber, iron, zinc, folate and essential fatty and less sugar,
salt, processed foods and sweets. It's also a great source of high quality protein and fat, low in fat. Our bodies were not meant to confine your eating and make you endure for any pounds you reduce.

my weblog - weight loss diet

Anonymous said...

Social Media Marketing, and Voice of Customer Relationship Research.
Although your website may end up worse off than when you hire these packages
you are sure to achieve the results. What I do suggest is to use multiple web2.
By the way, moving Matt Cutts into the realm of more creative marketing.


Take a look at my blog post seattle search engine optimization

Unknown said...

expeditiously written information. it's going to be useful to anyone global organization agency utilizes it, equally as American state. maintain the good work – Cara Pakai Crystal X needless to say ready to|i'll} be able to scrutinize further posts-crystal X

alat bantu sex said...

wanita sedikit perlu sentuhan yang memuaskan terhadap pasangannya dari hubungan seksual yang menciptakan rumah tangga menjadi romantis oleh sebab itu kami menawarkan produk yang sangat handal untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan cara terapi menggunakan alat pembesar penis yang mudah digunakan dan hasil sangat memuaskan dan permanen.

Anonymous said...

Thank you for the great article I did enjoyed reading it, crystal x I am trying to find a list for all.crystal x mencegah kanker serviks Thank You:

Unknown said...

kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
berikan 4 angka 1803 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
juta, wassalam.


dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


1"Dikejar-kejar hutang

2"Selaluh kalah dalam bermain togel

3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
tapi tidak ada satupun yang berhasil..Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
100% jebol
Apabila ada waktu
silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: (((082-313-336-747)))
atau klik langsung di KLIK DSINI BOCORAN TOGELangka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/angka GHOIB; malaysiaangka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/angka GHOIB; laos


Paket Wisata Bromo said...

http://goo.gl/6cDWJ1| http://goo.gl/1Udel0| http://goo.gl/80FNHI| http://goo.gl/eDdCXb | http://goo.gl/u6T0p8 | http://goo.gl/FgXKV5 | http://goo.gl/ItQnN7| http://goo.gl/xqK7bM | http://goo.gl/11YvjE | http://goo.gl/Ey3H4x | http://goo.gl/1h4blw | http://goo.gl/kDeuvH | http://goo.gl/YAAKR2 | http://goo.gl/1bDtDe | http://goo.gl/8IWa9O | http://goo.gl/EXTmPR | http://goo.gl/ZZk5mg | http://goo.gl/bUlSKe | http://goo.gl/b2KFyb | http://goo.gl/An3CqE | http://goo.gl/aH8EXE | http://goo.gl/EoezH1 | http://goo.gl/1tVJgm | http://goo.gl/fggAHs | http://goo.gl/JrgBZv | http://goo.gl/UVfT13 | http://goo.gl/vN46a3 | http://goo.gl/AAgdCV | http://goo.gl/fa4wwA | http://goo.gl/TW2Fil | http://goo.gl/Hqp33x | http://goo.gl/u2GQrl | http://goo.gl/Rh6mj0 | http://goo.gl/CZxAQn | http://goo.gl/ES5egi | http://goo.gl/LTkWrJ | http://goo.gl/N4PhV5